Sayı 40 - Aralık 2021

Ege Denizi’nde Yetki Alanları Paylaşımının Öncülü: Karasuları Sorunu
Kenan ŞAHİN

Kuşak Yol Girişimi Kapsamında Deniz ve Demir İpekyolu’nun Rekabeti
Baha Emir ŞAHİN - Fahri ERENEL

Kuzey Kore’nin Rejim Güvenliğinde Nükleer Silahların Rolü Üstüne
Yasemin ÇOKGÜÇLÜ - Ferhat PİRİNÇÇİ

Dinî Motivasyonlu Radikalleşmenin Özellikleri: Nedenler ve Süreç
Gökhan YAŞA

Güvenlik Algısına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir İnceleme
Can Ozan TUNCER - Naci AKDEMİR

Avustralya’nın Asya-Pasifik’te Tehdit Algısı: Sarı Tehlike (1850-1914)
Orhan ÖZCAN

Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG’ye Desteğinin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Emir Abbas GÜRBÜZ

Yayın İlkeleri