Sayı 41 - Nisan 2022

Ukrayna Krizi Bağlamında 2014 Yılı Sonrası AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının Dönüşümü (İngilizce Makale)
Ahmet ERCİYAS - Abdullah SOYDEMİR

Uluslararası Sistemde Ulusal Güç Aktarım Stratejisini Belirleyen Temel Parametrelerin Analizi
Eyüp AKPINAR

Türk Toplumunun Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Güvenlik Algısı (İngilizce Makale)
Hakan Ömer TUNCA

Kolombiya – FARC Barış Görüşmelerinde Katılımcılığın Rolü: Kadınlar, Kurbanlar ve Ordu
Başar BAYSAL

Su Diplomasisi ve Bölgesel İşbirliği Ekseninde Mekong Nehri Havzası’nın İncelenmesi
Nükhet GÜNTAY

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Çin Örnekleri (2000-2020) (İngilizce Makale)
Lütfi SÜRÜCÜ - Fehiman EMİNER - Murat SAĞBAŞ

Alman Askerî Sosyolojisi: Gelişim, Kurumsallaşma ve Sınırlılıklar
Uğur Berk KALELİOĞLU

Ruanda Soykırımı’nın Uluslararası Hukuktaki Soykırım Tanımı Kapsamında Değerlendirilmesi
Selin BAŞER

Yayın İlkeleri