Cilt 18 Sayı 43 - Aralık 2022 (Sayı Tam Dosyası)


Makaleler

Büyük Strateji Çalışmaları için Bir Kılavuz: Siyasî ve Askerî Perspektif
Baybars ÖĞÜN

Baltık Ülkelerinin Batı Yöneliminin Tehdit Dengesi Kuramı Bağlamında Analizi
Sezgin KAYA

Nijer Deltası’nda Çevresel Bozulma: Mikro Bölgesel Çevre Yönetimi ile Makro Bölgesel Güvenlik Yönetimi Arasındaki Karşılıklı Süreç (İngilizce)
Süleyman Orhun ALTIPARMAK

Kritik Altyapıların Yabancı Literatüründeki Görünümü: Bir Bibliyometrik Analiz
Kaya Ali LEKESİZGÖZ

Türk Ordusunda Kadının Yeri: Tarihi Perspektiften Bir Değerlendirme
Erdal KORKMAZ