Cilt 19 Sayı 44 - Nisan 2023 (Sayı Tam Dosyası)


Makaleler

Uluslararası Güvenlik Literatüründe Eleştirel Bir Yaklaşım: Ontolojik Güvenlik Teorisi
Hatice DEMİRCİ – Güngör ŞAHİN

Yükselen Bir Orta Gücün Statü Arayışı: Türkiye ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma
İbrahim KUMEK

Kriz Zamanlarında Bölgeler Arası İlişkiler: COVID-19 Küresel Salgını Döneminde AB-ASEAN Bölgeler Arasıcılığı
Samet YILMAZ

Deniz Güvenliğinde 21. Yüzyıl Tehditlerinin AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
Eda TUTAK

Türkiye Kalkınma Planlarında Deniz Güvenlik Politikaları Analizi
Ali ŞAHİN - Uğur SADİOĞLU

Gerilla Savaşının Stratejisini Anlamak: Tet Saldırısı Örneği, 1968
Mustafa ÖZVEREN - Kaan Kutlu ATAÇ

Hukuk Ortamında Hibrit Tehdit Uygulamaları: Çatışma Aracı Olarak Hukuk Uygulamalarının Bir Tipolojisi
Turgut Muhammet ÇALIŞKANLAR - Can DEMİR