Cilt 19 Sayı 46 - Aralık 2023 (Sayı Tam Dosyası)


Makaleler

İklim Değişikliği, Tehdit Çarpanı Etkisi ve Güvenlik: İklim Güvenliğinden Uluslararası Güvenliğe
Bengü ÇELENK

Tehdit Algısının Askeri Stratejiye Etkisi: Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye Örneği
Osman Gazi KANDEMİR

1918’den 2023’e Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Askeri Boyutu
Bahar ÖZSOY

Dünyada ve Türkiye’de Deniz Gücü Yönetiminin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
İbrahim DURMUŞ

Afrika’da Rusya: Dış Politika, Aktörler ve Angajmanlar
Fuat Emir ŞEFKATLİ - Oğuz GİRAY

Eleştirel Söylem Analizi Bağlamında Göçmen Karşıtı Söylemlerin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi: İtalya Lig Partisi Örneği
Salih TURGAY

Montrö Sözleşmesi Kapsamında Alınan Ücretlerin Dayandığı Altın Frank’ın Değeri Üzerine Bir Değerlendirme (İngilizce Makale)
Mevlüt Savaş BİLİCAN - İlkay TÜRKEŞ