“Yeni” Savaşlar ve “Yeni” Ordular Özel Sayısı - Kasım 2023 (Sayı Tam Dosyası)


Özel Sayı Takdimi

“Yeni” Savaşlar ve “Yeni” Ordular
Barış ATEŞ - Evren MERCAN

Makaleler

Eş Anlamlı Değil ama Eş Kullanımlı: Muharebe Sahası Fonksiyon Alanları Çerçevesinde Konvansiyonel, Asimetrik ve Hibrit Savaş
Özgür KÖRPE

Savaşı Dersliklere Taşımak: Akademide Savaş Oyunlarından Nasıl İstifade Edilebilir?
Mehmet Fatih BAŞ

Ordular Sadece Savaşır mı? Yeni Görevler Bağlamında Türkiye, ABD ve Rusya Orduları
Esra Ecem ŞAHİN

Askerî Gücün Savaş Dışı Kullanımı: Afganistan ve Irak’ta Kolluk İstikrar Harekâtı
Emrah ÖZDEMİR

“Yeni Nesil” Savaşın Şafağında Teknoloji Perspektifinden Deniz Harbinin Gelişimi
Evren MERCAN

Geleceğin Savaşlarında Yapay Zekâ
Kıvılcım Romya BİLGİN

Türk Ordusunda Ast Kademe Komuta İhtiyacı: Küçük Zabitlikten Astsubaylığa
Sadık Emre KARAKUŞ

Doğu Cephesinde Yeni Bir Şey Yok: Rusya-Ukrayna Savaşı Sonrası Avrupa’da Savaş Hazırlıkları
Cemil SAĞLAM

Hukuk Savaşımının Kavramsal Çerçevesi ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Beyzanur ARSLAN