Özel Sayı için Makale Çağrısı


Editörden


Çok disiplinli uluslararası hakemli dergi niteliğindeki Güvenlik Stratejileri Dergisi, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayın hayatına başlayan ve 2011 yılından itibaren uluslararası nitelik kazanan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne (ATASAREN) devredilmiştir.
Amacımız, strateji ve güvenlik alanlarındaki çalışmalara hakemli dergi uygulaması içinde yer vererek kaliteye ve yetkinliğe ulaşmaktır. Türkiye’de kendi alanındaki literatüre katkı sağlamayı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir dergi olmayı hedeflemekteyiz.
Çeşitli ulusal ve uluslararası dizinlerde taranan dergimizin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Dergimiz makaleleriyle alana katkıda bulunmak isteyen tüm yazar adaylarına açıktır.
 
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
Güvenlik Stratejileri Baş Editörü
 

Son Sayımız


Son sayıya ulaşmak için tıklayınız.