Editors


  Owner on behalf of the Atatürk Institute of Strategic Studies

  Prof. Faruk UÇAR, Ph.D. (TNDU, AISS, İstanbul, Türkiye)

  Editor

  Prof. Gültekin YILDIZ, Ph.D. (TNDU, Military Academy, Ankara, Türkiye)

  Assistant Editors

  Asst. Prof. Barış ATEŞ, Ph.D. (TNDU, AISS, İstanbul, Türkiye)
  Lecturer Esra Ecem ŞAHİN (TNDU, AISS, İstanbul, Türkiye)
  Research Assistant Alperen Kürşad ZENGİN (TNDU, AISS, İstanbul, Türkiye)

  English Language Editor

  Lecturer Dilek KARABACAK (TNDU, Fatih Institute of Military History, İstanbul, Türkiye)