Amaç ve Kapsam


Güvenlik Stratejileri Dergisi, güvenlik ve strateji araştırmalarına odaklanan, hakemli ve uluslararası bir araştırma dergisidir. Dergi, karşılaştırmalı, felsefi ve ampirik çalışmalar üzerine makaleleri kabul eder ve yazarların metodolojik perspektif seçimleri hakkında herhangi bir tercihte bulunmaz. Ayrıca hayati güvenlik ve strateji kavramları ve temaları hakkında bilimsel tartışmaları teşvik eder. Dergi Türkiye'de kendi alanındaki literatüre katkı sağlamayı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir dergi olmayı hedeflemektedir.

Strateji ve güvenlik, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar, savaş araştırmaları, harp tarihi, savunma yönetimi, istihbarat çalışmaları, harp ve silahlı çatışma hukuku ve askeri sosyoloji alanlarındaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır. Ancak aday makalelerin günümüzdeki genel güvenlik ve strateji meselelerine temas etmesi beklenmektedir. Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Bununla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler ve kitap değerlendirmeleri de kabul edilmektedir.