Amaç ve Kapsam


Amacımız, strateji ve güvenlik alanlarındaki çalışmalara hakemli dergi uygulaması içinde yer vererek kaliteye ve yetkinliğe ulaşmaktır. Ayrıca Türkiye’de kendi alanındaki literatüre katkı sağlamayı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir dergi olmayı hedeflemekteyiz.

Dergimizin yayın dili Türkçedir. Bununla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler de kabul edilmektedir. Dergimizde strateji ve güvenlik, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar, savaş araştırmaları, harp tarihi, savunma yönetimi, istihbarat çalışmaları, harp ve silahlı çatışma hukuku ve askeri sosyoloji alanlarındaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.