İletişim


Adres: Güvenlik Stratejileri Dergisi Editörlüğü
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Yerleşkesi
Yenilevent / İSTANBUL
E-posta: makale@msu.edu.tr