İletişim


Adres: Güvenlik Stratejileri Dergisi Editörlüğü
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
Milli Savunma Üniversitesi
Yenilevent / İSTANBUL
Telefon: 0212 398 01 00
Dâhili: 3880-3860-3842
E-posta: makale@msu.edu.tr
guvenlikstratejileri@gmail.com