Yazarlar İçin Bilgi


İlgili bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/writing-rules