Editörler


  Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü adına Sahibi ve Sorumlusu

  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU (MSÜ, Fatih HATEN, İstanbul, Türkiye)

  Editör

  Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (MSÜ, KHO, Ankara, Türkiye)

  Editör Yardımcıları

  Dr. Öğr. Üyesi Barış ATEŞ (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)
  Arş. Gör. Alperen Kürşad ZENGİN (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)
  Arş. Gör. Dağhan YET (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)

  İngilizce Dil Editörü

  Dilek KARABACAK (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)