Editörler


  Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü adına Sahibi ve Sorumlusu

  Prof. Dr. Faruk UÇAR (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)

  Editör

  Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (MSÜ, KHO, Ankara, Türkiye)

  Editör Yardımcıları

  Dr. Öğr. Üyesi Barış ATEŞ (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)
  Öğr. Gör. Esra Ecem ŞAHİN (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)
  Arş. Gör. Alperen Kürşad ZENGİN (MSÜ ATASAREN, İstanbul, Türkiye)

  İngilizce Dil Editörü

  Öğr. Gör. Dilek KARABACAK (MSÜ Fatih HATEN, İstanbul, Türkiye)