Tarihçe


Güvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan çok disiplinli hakemli bir dergidir.

2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde açık erişim olarak yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir. Enstitümüz 17 Mart 2022 tarihli ve 5309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adını almıştır.

2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanan dergimiz, hâlihazırda EBSCO Publishing-Academic Complete Search, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. Ayrıca Dergimizin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Bununla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler de kabul edilmektedir. Strateji ve güvenlik, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar, savaş araştırmaları, harp tarihi, savunma yönetimi, istihbarat çalışmaları, harp ve silahlı çatışma hukuku ve askeri sosyoloji alanlarındaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Açık Kaynak Beyanı: Güvenlik Stratejileri Dergisi, açık erişime sahip bir dergidir. Bu siteden dergide yayımlanan tüm makalelerin tam metinlerine ücretsiz erişilebilir.