Etik İlkeler, Yayın Politikası ve Değerlendirme Süreci


Güvenlik Stratejileri Dergisi, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı hiçbir eylemi kabul etmemeyi ilke edinmiştir. Güvenlik Stratejileri Dergisi, çift kör-hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi, yayımlanan makaleler için hiçbir ücret talep etmemektedir. Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin etik ilkeler ve yayın politikası Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarlar ile İlişkiler


Yazarlar, Güvenlik Stratejileri Dergisine makale göndermekle, metinlerinin orijinal ve özgün olduğunu; ayrıca makalelerinin daha önce kısmen ya da tamamen başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu veyahut yayın sürecinde olmadığını beyan ve taahhüt ederler. Yukarıdaki kriterler dâhil olmak üzere telif hakları ve/veya intihal gibi hukukî ve akademik kıstasları ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmamakla birlikte, değerlendirme safhasında ihlal tespit edilenlerin süreçleri sonlandırılır.

Dergiye sunulan çalışmalar ilk olarak yukarıda belirtilen kriterler ve yayın ilkeleri doğrultusunda editörler tarafından ön incelemeden geçirilir. Kriterlere ve yayın ilkelerine uygun olmadığı tespit edilen çalışmalar iade edilerek yazarlardan düzeltme talep edilir ya da çalışmalar doğrudan reddedilir. Bu aşamadaki aday makalelere reddi, söz konusu çalışmaların derginin yayın etiğine ve ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına riayet edilmemesi, derginin konu kapsamı dışında yer alması ve/veya Güvenlik Stratejileri Dergisi’nde yayımlanacak akademik yeterliliğe sahip olmamasından kaynaklanır.

Güvenlik Stratejileri Dergisine yabancı dilde makale gönderen yazarlar, çalışmalarını anadili söz konusu dil olan ve alanında yetkinliği bulunan bir akademisyene “son okuma” yaptırıp bunu ibraz etmekle yükümlüdür. Son okuma yazarların talebi üzerine, son okumayı yapacak olan anadil okuyucusuna ücretini yazarın ödemesi karşılığı, Güvenlik Stratejileri Dergisi tarafından yaptırılabilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, Güvenlik Stratejileri Dergisinin doğal hakemleri sayılmaktadır. Yayın Kurulu’nun talebi üzerine yazarlar en az bir defaya mahsus hakemlik yapmakla mükelleftirler.